Wecycle, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier Wecycle met uw persoonsgegevens omgaat.


Doel
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:

1.Het verwerken van jouw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op te reageren.
2.Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie
Indien u vragen heeft aan, klachten of opmerkingen heeft over Wecycle kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: info@wecycle.nl. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om op uw ingekomen mail te kunnen reageren. Om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen uw gegevens worden opgeslagen evenals de door u toegezonden e-mail. Hierbij slaat Wecycle slechts de door u verstrekte gegevens op, waaronder maar niet uitsluitend, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geeft u toestemming voor het verwerken van de door u verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking op de website
Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. Wecycle wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Lees meer over de wijze waarop deze website gebruik maakt van cookies in onderstaand Cookie Statement.

Google Analytics
Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn bestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

•Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
•Wecycle heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
•Wecycle heeft ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
•Wecycle maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging
Wecycle heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen
Voor ingekomen vragen op info@wecycle.nl, geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan per geval verschillen. Wecycle streeft ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wecycle en haar verwerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl).

Vragen?
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wecycle en haar verwerker dan kunt u deze stellen via info@Wecycle.nl.

Wijziging van deze Verklaring
Wecycle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy and Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Cookiestatement

Wijziging van deze Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Statement. Elke aanpassing publiceren wij op deze pagina.

Deze Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.